آیا می توان از سکته های مغزی پیشگیری کرد؟

آیا می توان از سکته های مغزی پیشگیری کرد؟
سکته های مغزی جزو پنج عامل مرگ و میر در دنیا است و باید مراقب این بیماری بود. این بیماری قابل پیشگیری است و از مهم ترین توصیه های جلوگیری از این بیماری می توان به اصلاح سبک زندگی و ورزش اشاره کرد. در این مقاله از دکتر سلام اطلاعاتی در خصوص سکته های مغزی […]

آیا می توان از سکته های مغزی پیشگیری کرد؟

سکته های مغزی جزو پنج عامل مرگ و میر در دنیا است و باید مراقب این بیماری بود. این بیماری قابل پیشگیری است و از مهم ترین توصیه های جلوگیری از این بیماری می توان به اصلاح سبک زندگی و ورزش اشاره کرد. در این مقاله از دکتر سلام اطلاعاتی در خصوص سکته های مغزی […]
آیا می توان از سکته های مغزی پیشگیری کرد؟

Tags: