آیا مصرف سالاد باعث جوان ماندن مغز می شود؟

آیا مصرف سالاد باعث جوان ماندن مغز می شود؟
اخیرا دانشمندان مدعی شده اند که مصرف سالاد به صورت روزانه باعث جوان ماندن مغز می شود و همچنین بیان کرده اند که برگ های سبز سبزیجات منبع بسیار مناسبی برای تقویت حافظه انسان به حساب می آید. در این مقاله از دکتر سلام به فواید مصرف سالاد برای مغز پرداخته ایم. توصیه می کنیم […]

آیا مصرف سالاد باعث جوان ماندن مغز می شود؟

اخیرا دانشمندان مدعی شده اند که مصرف سالاد به صورت روزانه باعث جوان ماندن مغز می شود و همچنین بیان کرده اند که برگ های سبز سبزیجات منبع بسیار مناسبی برای تقویت حافظه انسان به حساب می آید. در این مقاله از دکتر سلام به فواید مصرف سالاد برای مغز پرداخته ایم. توصیه می کنیم […]
آیا مصرف سالاد باعث جوان ماندن مغز می شود؟

Tags: