آنچه که باید در خصوص غربالگری سرطان سینه بدانید

آنچه که باید در خصوص غربالگری سرطان سینه بدانید
غربالگری سرطان سینه برای خانم های زیر 40 سال اصلا توصیه نمی شود. بعد از 40 سالگی هم باید به پزشک مراجعه کنند تا نظر آن ها را در مورد غربالگری بدانند و بعد از آن اقدام کنند. در این مقاله از دکتر سلام اطلاعاتی در خصوص غربالگری سرطان سینه را آماده کرده ایم. توصیه […]

آنچه که باید در خصوص غربالگری سرطان سینه بدانید

غربالگری سرطان سینه برای خانم های زیر 40 سال اصلا توصیه نمی شود. بعد از 40 سالگی هم باید به پزشک مراجعه کنند تا نظر آن ها را در مورد غربالگری بدانند و بعد از آن اقدام کنند. در این مقاله از دکتر سلام اطلاعاتی در خصوص غربالگری سرطان سینه را آماده کرده ایم. توصیه […]
آنچه که باید در خصوص غربالگری سرطان سینه بدانید

Tags: