Tag Archives: PHD

دستور جدید در زمینه PHD رشته تغذیه

دستور جدید در زمینه PHD رشته تغذیهبه تازگی پزشکان بدون آزمون قادر خواهند بود به PHD تغذیه وارد شوند و این تصمیم اعتراضاتی را در پی داشت ،مشاوره تغذیه و رژیم درمانی و کارشناسی تغذیه از رشته های مختلف مربوط به این علم به شمار می روند  مدیر گروه تغذیه دانشگاه علوم پزشکی لرستان با انتقاد از برخورد تبعیض آمیز وزارت […] دستور جدید در زمینه PHD رشته تغذیه به… Read Article →