Tag Archives: A1 یا

نوشیدن شیر A1 بهتر است یا A2؟

نوشیدن شیر A1 بهتر است یا A2؟  گاوها دارای تفاوت های زیادی در ژنتیک هستند. در اثر این تفاوت، شیر آنها دارای طعم و مزه ی متفاوتی است و همچنین خواص شیر آنها هم تفاوت هایی دارد. برای بررسی بیشتر این موضوع، با دکتر سلام همراه باشید.   گاو‌ها از جمله گاو هلشتاین دارای نوعی پروتئین در شیر خود به نام […] نوشیدن شیر A1 بهتر است یا A2؟  … Read Article →