Tag Archives: 9 تیروئید

این 9 چیز شما را مبتلا به تیروئید میکنند

این 9 چیز شما را مبتلا به تیروئید میکنند این 9 چیز شما را مبتلا به تیروئید میکنند   اختلالات تیروئید یکی از بیماریهای شایع در بین مردم ایران است . کمکاری یا پرکاریسبب اختلالات زیادی در بدن انسان میشود ، از جمله چاقی ، تاری دید و کم شنوایی ، عقب مانده شدن جنین انسان ، استرس شدید و عرق کردن زیاد و….اما 9 عامل از عوامل تشدید این… Read Article →