Tag Archives: 7 علامت

7 علامت کمبود منیزیم

7 علامت کمبود منیزیمکمبود منیزیم، که به عنوان هیپومنیزیم شناخته می شود، یک مشکل سلامتی است که اغلب نادیده گرفته می شود. در حالی که تخمین زده شده است کمتر از 2 درصد از افراد که کمبود منیزیم را تجربه می کنند، 75 درصد از مردم ازمصرف میزان توصیه شده در مورد خود راضی نیستند. در برخی موارد، […] 7 علامت کمبود منیزیم کمبود منیزیم، که به عنوان هیپومنیزیم شناخته… Read Article →