Tag Archives: 60 گذشته

تقلب 60 درصدی در آبلیمو در سال گذشته

تقلب 60 درصدی در آبلیمو در سال گذشتههمانطور که از نام آبلیمو پیداست این مایع از لیمو گرفته میشود.بدن انسان به هر چیزی بصورت متوسط نیاز دارد و آبلیمو هم یکی از آن چیزهای مورد نیاز است.آبلیمو بصورت متوسط 39 میلی گرم یا 52 میلی گرم ویتامین C دارد که این ویتامین مورد نیاز بدن میباشد.تنها مشکلی که در آبلیموها میتوانیم ببینیم […] تقلب 60 درصدی در آبلیمو در سال… Read Article →