Tag Archives: 6 داشته

با این 6 قانون، تغذیه ای سالم داشته باشید

با این 6 قانون، تغذیه ای سالم داشته باشیدبعد از نزدیک به دو دهه، زمان آن رسیده است که به هرم غذایی بگوییم: “خداحافظ”. اداره کشاورزی ایالات متحده (USDA) نماد جدیدی را معرفی کرده است: “یک بشقاب که به طور گسترده ای جایگزین تصوری میشد که از سال 1992 به مصرف کنندگان امریکایی میگفت که چه باید بخورند”.  وزیر کشاورزی و یک جراح عمومی […] با این 6 قانون، تغذیه ای… Read Article →