Tag Archives: 5 دهید

5 عمل مهمی که باید بعد از ترک سیگار انجام دهید

5 عمل مهمی که باید بعد از ترک سیگار انجام دهیدسیگار را می توان یکی بزرگترین ظلم هایی دانست که بشر در حق خود انجام می دهد. دخانیات عامل اصلی و مستقیم بسیاری از بیماری ها از جمله سرطان های دهان و حنجره می باشد و در ایجاد سرطان در سایر اندام ها هم نقش تعیین کننده دارد. همچنین سیگار در نابودی ریه ها نقش […] 5 عمل مهمی که… Read Article →