Tag Archives: ۵نکته نوجه

۵نکته که باید قبل از اهدای خون نوجه کنید

۵نکته که باید قبل از اهدای خون نوجه کنید توصیه های پس از اهدای خون • بعد از اهدای خون به مدت ۱۰ تا ۱۵ دقیقه بر روی تخت خونگیری استراحت کنید. به راهنمایی های کارشناسان توجه داشته , قبل از اجازه ایشان از تخت خونگیری بلند نشده و محل خونگیری را ترک نکنید. • به هنگام بلند شدن, از تخت بعنوان تکیه گاه استفاده نکنید و با تکیه بر… Read Article →