Tag Archives: آلزایمری دریایی

معجزه غذاهای دریایی برای بیماران آلزایمری

معجزه غذاهای دریایی برای بیماران آلزایمریغذاهای دریایی به عنوان یکی از پر فایده ترین مواد غذایی مطرح می شوند.به دلیل وجود جیوه در دریاها و استفاده آبزیان از آب دریاها این ماده سمی به بدن موجودات آبزی وارد می شود.این موضوع سبب می شود غذاهای دریایی هم به یکی از منابع جیوه تبدیل شوند. جیوه از راه تنفس، گوارش و […] معجزه غذاهای دریایی برای بیماران آلزایمری غذاهای دریایی به… Read Article →