Tag Archives: آب دارد؟

آیا آب تهران نیترات دارد؟

آیا آب تهران نیترات دارد؟ وجود نیترات در آب تهران چندین سال است که مانند توپی از زمین سازمان ها به یکدیگر شوت می‌شود. عده‌ای از عدم اجازه آزمایشگاه برای محاسبه میزان نیترات خبر می دهند و عده ای آب تهران را سالم عنوان می‌کنند. اظهار نظر های مختلف از وضعیت آب! هفته گذشته رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران در اظهار نظری در ارتباط با وجود نیترات در آب… Read Article →