Tag Archives: ؟ کودکان

تنها در خانه ماندن کودکان درست است یا نه ؟

تنها در خانه ماندن کودکان درست است یا نه ؟ چندی پیش دو خردسال ۴ و ۹ ساله در حادثه آتش سوزی جان خود را از دست دادند. گزارش‌ها حاکی از آن است هنگام آتش سوزی والدین این کودکان در خانه نبوده‌اند و در آپارتمان نیز قفل بوده است، این تنها نمونه‌ای از صدها اتفاقات ناگواری است که برای کودکان تنها در خانه به وقوع می‌پیوندد. یکی از مهمترین نگرانی… Read Article →