گاز گرفتگی قاتل خاموش هنوز قربانی می گیرد!

گاز گرفتگی قاتل خاموش هنوز قربانی می گیرد!
همه ساله با شروع فصول سرد شاهد جان باختن افراد بسیار زیادی بر اثر استنشاق گاز منوکسید کربن می باشیم. علت اصلی این نوع خفگی ها سهل انگاری و بی دقتی افراد در نصب وسایل گرمایشی گاز سوز می باشد که باعث به خطر افتادن جان افراد یک خانواده می شود. چگونه از مسمومیت با […]

گاز گرفتگی قاتل خاموش هنوز قربانی می گیرد!

همه ساله با شروع فصول سرد شاهد جان باختن افراد بسیار زیادی بر اثر استنشاق گاز منوکسید کربن می باشیم. علت اصلی این نوع خفگی ها سهل انگاری و بی دقتی افراد در نصب وسایل گرمایشی گاز سوز می باشد که باعث به خطر افتادن جان افراد یک خانواده می شود. چگونه از مسمومیت با […]
گاز گرفتگی قاتل خاموش هنوز قربانی می گیرد!
/*!normalize.css v1.1.2

Tags: