کند شدن پیشرفت ام اس با تمرین های مقاومتی

کند شدن پیشرفت ام اس با تمرین های مقاومتی
بیماری ام اس به دلیل اختلال در سیستم عصبی بدن رخ می دهد و باعث می شود در مغز و نخاع لکه های سفیدی به وجود بیاید و حرکت افراد را با مشکل رو به رو می کند. ام اس معمولا علائم مختلفی دارد که  هرکدام باعث بروز مشکلاتی در بدن می شوند. برای درمان […]

کند شدن پیشرفت ام اس با تمرین های مقاومتی

بیماری ام اس به دلیل اختلال در سیستم عصبی بدن رخ می دهد و باعث می شود در مغز و نخاع لکه های سفیدی به وجود بیاید و حرکت افراد را با مشکل رو به رو می کند. ام اس معمولا علائم مختلفی دارد که  هرکدام باعث بروز مشکلاتی در بدن می شوند. برای درمان […]
کند شدن پیشرفت ام اس با تمرین های مقاومتی

Tags: