کنترل بیماری قلبی و عروقی با ویتامین D3

کنترل بیماری قلبی و عروقی با ویتامین D3
مصرف مواد غذایی حاوی ویتامین D3 باعث تقویت سیستم تنفسی و عملکرد قلب می شود و این ویتامین در محصولات لبنی و نور خورشید وجود دارد.این نظریه با بررسی محققین در خصوص روش های تقویت سیستم قلبی و عروقی اثبات شده است.  مطالعات محققان دانشگاه اوهایو نشان می‌دهد ویتامین D3 در جلوگیری و بهبود آسیب‌های […]

کنترل بیماری قلبی و عروقی با ویتامین D3

مصرف مواد غذایی حاوی ویتامین D3 باعث تقویت سیستم تنفسی و عملکرد قلب می شود و این ویتامین در محصولات لبنی و نور خورشید وجود دارد.این نظریه با بررسی محققین در خصوص روش های تقویت سیستم قلبی و عروقی اثبات شده است.  مطالعات محققان دانشگاه اوهایو نشان می‌دهد ویتامین D3 در جلوگیری و بهبود آسیب‌های […]
کنترل بیماری قلبی و عروقی با ویتامین D3

Tags: