کم کاری تیروئید چیست و چه نشانه هایی دارد؟

کم کاری تیروئید چیست و چه نشانه هایی دارد؟
وقتی غده ی تیروئید شما به اندازه ی کافی هورمون ترشح نکند، در اصطلاح می گوییم که به کم کاری تیروئید دچار شده اید. در زنان این عارضه بیشتر دیده می شود بخصوص وقتی که سن آنها از 60 سال فراتر می رود. کم کاری تیروئید می تواند باعث ایجاد بیماری هایی همچون چاقی، درد مفاصل، […]

کم کاری تیروئید چیست و چه نشانه هایی دارد؟

وقتی غده ی تیروئید شما به اندازه ی کافی هورمون ترشح نکند، در اصطلاح می گوییم که به کم کاری تیروئید دچار شده اید. در زنان این عارضه بیشتر دیده می شود بخصوص وقتی که سن آنها از 60 سال فراتر می رود. کم کاری تیروئید می تواند باعث ایجاد بیماری هایی همچون چاقی، درد مفاصل، […]
کم کاری تیروئید چیست و چه نشانه هایی دارد؟

Tags: