کلینیک مدیسا: پیوند مو چیست؟

کلینیک مدیسا: پیوند مو چیست؟
پیوند مو روشی است که که در آن ریشه ‌های مو، تک تک از ناحیه اهدا کننده به ناحیه در حال ریزش یا خالی از مو برده می‌شوند. جراح معمولا مو را از پشت یا سمت کنار سر به جلو یا بالای سر می گذارد. پیوند مو معمولا در کلینیک مدیسا و تحت بیهوشی موضعی […]

کلینیک مدیسا: پیوند مو چیست؟

پیوند مو روشی است که که در آن ریشه ‌های مو، تک تک از ناحیه اهدا کننده به ناحیه در حال ریزش یا خالی از مو برده می‌شوند. جراح معمولا مو را از پشت یا سمت کنار سر به جلو یا بالای سر می گذارد. پیوند مو معمولا در کلینیک مدیسا و تحت بیهوشی موضعی […]
کلینیک مدیسا: پیوند مو چیست؟

Tags: