کشف جدید در مورد بیماری آنفلوآنزا

کشف جدید در مورد بیماری آنفلوآنزا
برخی تصور میکنند عطسه و سرفه تنها راههای انتقال ویروس آنفلوآنزا هستند. به تازگی محققان دریافتند ویروس آنفلوآنزا از راه تنفس و همنشینی در کنار مبتلایان هم به راحتی منتشر می شود و به دیگران انتقال پیدا میکند. پژوهشگران دانشگاه مریلند نشان داده‌اند که ویروس آنفلوانزا بدون نیاز به سرفه یا عطسه، به راحتی با […]

کشف جدید در مورد بیماری آنفلوآنزا

برخی تصور میکنند عطسه و سرفه تنها راههای انتقال ویروس آنفلوآنزا هستند. به تازگی محققان دریافتند ویروس آنفلوآنزا از راه تنفس و همنشینی در کنار مبتلایان هم به راحتی منتشر می شود و به دیگران انتقال پیدا میکند. پژوهشگران دانشگاه مریلند نشان داده‌اند که ویروس آنفلوانزا بدون نیاز به سرفه یا عطسه، به راحتی با […]
کشف جدید در مورد بیماری آنفلوآنزا

Tags: