چگونگی رابطه مادران افسرده با فرزندان خود

چگونگی رابطه مادران افسرده با فرزندان خود
بعضی از کودکان حتی زمانی که در رحم مادر خود هستند واج خطر ابتلا به افسردگی می شوند در طول دوران بارداری بیوشیمی بدن زن ارتباط بسیار تنگانگی با بیوشیمی جنین او دارد. در زنی که در طول بارداری افسرده و تحت استرس باشد مقدار قابل توجهی هورمون استرس یعنی کورتیزول که همراه با خون […]

چگونگی رابطه مادران افسرده با فرزندان خود

بعضی از کودکان حتی زمانی که در رحم مادر خود هستند واج خطر ابتلا به افسردگی می شوند در طول دوران بارداری بیوشیمی بدن زن ارتباط بسیار تنگانگی با بیوشیمی جنین او دارد. در زنی که در طول بارداری افسرده و تحت استرس باشد مقدار قابل توجهی هورمون استرس یعنی کورتیزول که همراه با خون […]
چگونگی رابطه مادران افسرده با فرزندان خود

پرس نیوز

ورزشی

Tags: