چه زمانی بهترین موقع بچه دار شدن است؟

چه زمانی بهترین موقع بچه دار شدن است؟
بهترین زمان برای بچه دار شدن چه موقع است؟ به گفته ی یک متخصص زنان و زایمان که در زمینه ی فلوشیپ مادر و جنین هم فعالیت دارند، اغلب بارداری های پر خطر در زنانی با سن های خاص رخ میدهد. برای بررسی بهترین زمان بارداری با ما همراه باشید. فاطمه رحیمی شعرباف، متخصص زنان […]

چه زمانی بهترین موقع بچه دار شدن است؟

بهترین زمان برای بچه دار شدن چه موقع است؟ به گفته ی یک متخصص زنان و زایمان که در زمینه ی فلوشیپ مادر و جنین هم فعالیت دارند، اغلب بارداری های پر خطر در زنانی با سن های خاص رخ میدهد. برای بررسی بهترین زمان بارداری با ما همراه باشید. فاطمه رحیمی شعرباف، متخصص زنان […]
چه زمانی بهترین موقع بچه دار شدن است؟

Tags: