همه چیزی که درباره هپاتیت C باید بدانید

همه چیزی که درباره هپاتیت C باید بدانید
هپاتیت C یک بیماری واگیردار ویروسی کبدی است. این شایع ترین بیماری منتقله خون در ایالات متحده است و اکثر افراد مبتلا به هپاتیت C نمی دانند که به آن مبتلا هستند. این بیماری در درجه اول با استفاده از مخدرهای تزریقی و سپس با تماس خون به خون، گسترش می یابد. واکسیناسیون علیه هپاتیت […]

همه چیزی که درباره هپاتیت C باید بدانید

هپاتیت C یک بیماری واگیردار ویروسی کبدی است. این شایع ترین بیماری منتقله خون در ایالات متحده است و اکثر افراد مبتلا به هپاتیت C نمی دانند که به آن مبتلا هستند. این بیماری در درجه اول با استفاده از مخدرهای تزریقی و سپس با تماس خون به خون، گسترش می یابد. واکسیناسیون علیه هپاتیت […]
همه چیزی که درباره هپاتیت C باید بدانید

Tags: