هشدار! خطرات حاملگی در فصل زمستان را جدی بگیرید

هشدار! خطرات حاملگی در فصل زمستان را جدی بگیرید
بارداری از جمله حساس ترین و یکی از مهم ترین دورانی است که مادر نیاز به مراقبت دارد. در دوران بارداری خطرات زیادی از جمله: سقط جنین، افسردگی، دیابت بارداری و … تهدید می کند. سلامت مادر و جنین در این دوران به مادر بستگی دارد؛ بنابراین لازم است تا نکات مهمی را در این […]

هشدار! خطرات حاملگی در فصل زمستان را جدی بگیرید

بارداری از جمله حساس ترین و یکی از مهم ترین دورانی است که مادر نیاز به مراقبت دارد. در دوران بارداری خطرات زیادی از جمله: سقط جنین، افسردگی، دیابت بارداری و … تهدید می کند. سلامت مادر و جنین در این دوران به مادر بستگی دارد؛ بنابراین لازم است تا نکات مهمی را در این […]
هشدار! خطرات حاملگی در فصل زمستان را جدی بگیرید

Tags: