هر آنچه باید در مورد سنگ کلیه بدانید

هر آنچه باید در مورد سنگ کلیه بدانید
سنگ کلیه رسوبات بسیار سختی می باشند که از املاح و نمک های اسیدی تشکیل شده اند و در کلیه انسان قرار دارند. دلایل بسیاری برای به وجود آمدن سنگ کلیه وجود دارد. از شایع ترین عوامل آن می توان به مصرف بیش از حد نمک اشاره نمود.  حرکت و عبور سنگ کلیه غالباً با […]

هر آنچه باید در مورد سنگ کلیه بدانید

سنگ کلیه رسوبات بسیار سختی می باشند که از املاح و نمک های اسیدی تشکیل شده اند و در کلیه انسان قرار دارند. دلایل بسیاری برای به وجود آمدن سنگ کلیه وجود دارد. از شایع ترین عوامل آن می توان به مصرف بیش از حد نمک اشاره نمود.  حرکت و عبور سنگ کلیه غالباً با […]
هر آنچه باید در مورد سنگ کلیه بدانید

Tags: