نکات مهمی که باید درباره فواید و مضرات چای بدانید

نکات مهمی که باید درباره فواید و مضرات چای بدانید
در حال حاضر چای محبوب ترین نوشیدنی در بین ایرانیان است و مردم ایران در اوقات فراغت و برای رفع خستگی از خود این نوشیدنی را مصرف می کنند. عده ای معتقدند که چای برای سلامتی مفید و عده ای دیگر بر مضر بودن این نوشیدنی معتقدند. در ادامه با دکتر سلام همراه باشید. مدیر […]

نکات مهمی که باید درباره فواید و مضرات چای بدانید

در حال حاضر چای محبوب ترین نوشیدنی در بین ایرانیان است و مردم ایران در اوقات فراغت و برای رفع خستگی از خود این نوشیدنی را مصرف می کنند. عده ای معتقدند که چای برای سلامتی مفید و عده ای دیگر بر مضر بودن این نوشیدنی معتقدند. در ادامه با دکتر سلام همراه باشید. مدیر […]
نکات مهمی که باید درباره فواید و مضرات چای بدانید

Tags: