نشانه های بالا بودن احتمال بازگشت بیماری افسردگی در خانمها

نشانه های بالا بودن احتمال بازگشت بیماری افسردگی در خانمها
وقتی افسردگی زنی تحت درمان قرار بگیرد اما مشکلات برقراری روابط او برطرف نشود احتمال دارد که او ظرف مدت کوتاهی مجددا به افسردگی مبتلا گردد. یکی از بهترین نشانه های حاکی از بالا بودن احتمال بازگشت بیماری در زنی که از بیماری افسردگی بهبود یافته این است که او احساس کند شریک زندگی اش […]

نشانه های بالا بودن احتمال بازگشت بیماری افسردگی در خانمها

وقتی افسردگی زنی تحت درمان قرار بگیرد اما مشکلات برقراری روابط او برطرف نشود احتمال دارد که او ظرف مدت کوتاهی مجددا به افسردگی مبتلا گردد. یکی از بهترین نشانه های حاکی از بالا بودن احتمال بازگشت بیماری در زنی که از بیماری افسردگی بهبود یافته این است که او احساس کند شریک زندگی اش […]
نشانه های بالا بودن احتمال بازگشت بیماری افسردگی در خانمها

میهن دانلود

ترانه

Tags: