نحوه مصرف سرترالین و عوارض آن

نحوه مصرف سرترالین و عوارض آن
سرترالین جزء دسته ای از داروهاست که عموما برای درمان افسردگی و اختلالات خلقی از آن استفاده می شود. این دارو بر روی میزان سروتونین های سیستم عصبی مرکزی تاثیر می گذارد و آن ها را افزایش می دهد و در نتیجه به حفظ تعادل روانی کمک می کند. این دارو به شکل قرص و یا […]

نحوه مصرف سرترالین و عوارض آن

سرترالین جزء دسته ای از داروهاست که عموما برای درمان افسردگی و اختلالات خلقی از آن استفاده می شود. این دارو بر روی میزان سروتونین های سیستم عصبی مرکزی تاثیر می گذارد و آن ها را افزایش می دهد و در نتیجه به حفظ تعادل روانی کمک می کند. این دارو به شکل قرص و یا […]
نحوه مصرف سرترالین و عوارض آن

Tags: