نحوه تغذیه در ورزشهای غیر هوازی

مدت زمان ورزش در این گروه کوتاه و شدت آن زیاد است. مانند دوهای سرعت (دو 100 متر یا 200 متر) یا شنای سرعتی، سلولهای ماهیچه بدلیل اینکه فرصت کافی برای سوزاندن گلوکز (گلیکولیز) از طریق ترکیب با اکسیژن را ندارند از سوختی بنام فسفو کراتنین استفاده می کنند. این ماده براحتی در دسترس سلولهای […]

bluray movie download

مد روز

Tags: