میزان مرگ و میر ناشی از دیابت در جهان

میزان مرگ و میر ناشی از دیابت در جهان
زندگی ماشین و رواج استفاده از فست فودها و تغذیه های ناسالم باعث شده است که انسان به بیماری های مختلفی مبتلا شود که یکی از آن ها دیابت است که طبق آمار در هر 6 ثانیه یک نفر بیمار دیابتی جان خود را از دست می دهد.   به گزارش خبرگزاری خبرانلاین به نقل […]

میزان مرگ و میر ناشی از دیابت در جهان

زندگی ماشین و رواج استفاده از فست فودها و تغذیه های ناسالم باعث شده است که انسان به بیماری های مختلفی مبتلا شود که یکی از آن ها دیابت است که طبق آمار در هر 6 ثانیه یک نفر بیمار دیابتی جان خود را از دست می دهد.   به گزارش خبرگزاری خبرانلاین به نقل […]
میزان مرگ و میر ناشی از دیابت در جهان

Tags: