مواد غذایی متناسب با سن نوزاد در شیر مادر

مواد غذایی متناسب با سن نوزاد در شیر مادر
 شیر مادر یک معجون شگفت انگیز است که نه تنها در سلامت جسمی کودک نقش اساسی ایفا می کند، بلکه در سلامت روح و روان او نیز تاثیر گذار است. کودکانی که با شیر مادر تغذیه می شوند، از هوش بالاتری برخوردار هستند. شیر مادر در هر سن نوزاد، مواد لازم وی را تامین می […]

مواد غذایی متناسب با سن نوزاد در شیر مادر

 شیر مادر یک معجون شگفت انگیز است که نه تنها در سلامت جسمی کودک نقش اساسی ایفا می کند، بلکه در سلامت روح و روان او نیز تاثیر گذار است. کودکانی که با شیر مادر تغذیه می شوند، از هوش بالاتری برخوردار هستند. شیر مادر در هر سن نوزاد، مواد لازم وی را تامین می […]
مواد غذایی متناسب با سن نوزاد در شیر مادر

Tags: