مواجه شدن جنین با دخانیات

 دودکردن سیگار در دوران بارداری چه آسیب هایی متوجه جنین می کند جنین در مواجهه با سیگارکشیدن مادر چه عکس العمل ها و واکنش هایی از خود نشان میدهد در این تصویر تمام حالات جنین پس از استعمال دخانیات توسط مادر را میبینید  این حقیقت که سیگار کشیدن مادر در دوران بارداری یا قبل از […]

آهنگ جدید

دانلود فیلم خارجی

Tags: