مصرف این دارو موجب بروز عفونت در شما می شود

مصرف این دارو موجب بروز عفونت در شما می شود
عفونت ها به دلایل مختلفی در بدن ایجاد می شوند که از جمله می توان به اختلال در سیستم ایمنی بدن، متابولیسم برخی میکروارگانیسم ها، مصرف برخی دارو ها و … اشاره کرد. به تازگی محققان دریافته اند که مصرف برخی دارو ها برای درمان اختلالات کلیه موجب بروز عفونت در بدن می شود. در […]

مصرف این دارو موجب بروز عفونت در شما می شود

عفونت ها به دلایل مختلفی در بدن ایجاد می شوند که از جمله می توان به اختلال در سیستم ایمنی بدن، متابولیسم برخی میکروارگانیسم ها، مصرف برخی دارو ها و … اشاره کرد. به تازگی محققان دریافته اند که مصرف برخی دارو ها برای درمان اختلالات کلیه موجب بروز عفونت در بدن می شود. در […]
مصرف این دارو موجب بروز عفونت در شما می شود

Tags: