مرگ نوجوانی که گردنش 180 درجه زاویه داشت

مرگ نوجوانی که گردنش 180 درجه زاویه داشت
نوجوان هندی که سر آن زاویه ی 180 درجه ای داشت و ماهیچه گردنش آن قدر ضعیف شده بود که قدرت تحمل سر را نداشت بعد از عمل جراحی و پس از هشت ماه درد و سختی در یکی از روستاهای کشور هند درگذشت به گزارش جام جم انلاین به نقل از دیلی میل، «ماهندرا […]

مرگ نوجوانی که گردنش 180 درجه زاویه داشت

نوجوان هندی که سر آن زاویه ی 180 درجه ای داشت و ماهیچه گردنش آن قدر ضعیف شده بود که قدرت تحمل سر را نداشت بعد از عمل جراحی و پس از هشت ماه درد و سختی در یکی از روستاهای کشور هند درگذشت به گزارش جام جم انلاین به نقل از دیلی میل، «ماهندرا […]
مرگ نوجوانی که گردنش 180 درجه زاویه داشت

ارتقا اندروید

Tags: