لیفت صورت با نخ توسط دکتر فرزاد حسینی

لیفت صورت با نخ توسط دکتر فرزاد حسینی
  یکی از نوین ترین روش های لیفتینگ صورت، لیفت صورت با نخ است .این روش انواع مختلفی دارد و با توجه به مکان ونوع افتادگی و سن فرد وجنس پوست ، نوع آن مشخص می شود.   برخی از متدهای درمانی در این روش قابل رقابت با جراحی هستند ولی با این متد خبری […]

لیفت صورت با نخ توسط دکتر فرزاد حسینی

  یکی از نوین ترین روش های لیفتینگ صورت، لیفت صورت با نخ است .این روش انواع مختلفی دارد و با توجه به مکان ونوع افتادگی و سن فرد وجنس پوست ، نوع آن مشخص می شود.   برخی از متدهای درمانی در این روش قابل رقابت با جراحی هستند ولی با این متد خبری […]
لیفت صورت با نخ توسط دکتر فرزاد حسینی

Tags: