لیزر تراپی تمامی شبکیه

برای از بین بردن عروق خونی در مرحله تکثیری رتینوپاتی دیابتی، لیزر درمانی تمام اطراف شبکیه انجام می شود. که با از بین بردن کم خونی نسجی روند ایجاد عروق غیرطبیعی جبرانی را سد می کند و بنابراین از عوارض وخیم رتینوپاتی تکثیری جلوگیری می کند و یا حداقل باعث کاهش خطرات آن ها می […]

استخدام

باران دانلود

Tags: