غذاهایی که انرژی تان را تخلیه می کنند(قسمت دوم)

غذاهایی که انرژی تان را تخلیه می کنند(قسمت دوم)
قهوه قهوه زمانی که مرتب مورد استفاده قرار گیرد، می تواند اثرات جسمی و روحی مثبتی داشته باشد. برای مثال مطالعات نشان داده اند که قهوه می تواند خطر ابتلا به بیماری های نوروژنیک مانند آلزایمر و پارکینسون را 26 تا 34 درصد کاهش دهد. 18 مطالعه ی صورت گرفته نشان داده است که هر […]

غذاهایی که انرژی تان را تخلیه می کنند(قسمت دوم)

قهوه قهوه زمانی که مرتب مورد استفاده قرار گیرد، می تواند اثرات جسمی و روحی مثبتی داشته باشد. برای مثال مطالعات نشان داده اند که قهوه می تواند خطر ابتلا به بیماری های نوروژنیک مانند آلزایمر و پارکینسون را 26 تا 34 درصد کاهش دهد. 18 مطالعه ی صورت گرفته نشان داده است که هر […]
غذاهایی که انرژی تان را تخلیه می کنند(قسمت دوم)

Tags: