علت و مکانیسم برنزه شدن پوست در اثر نور خورشید چیست؟

ساختمان پوست: پوست دارای دو قسمت اصلی اپیدرم (روپوست) در سطح و درم (Dermis) در عمق است. در داخل درم سلول هایی موسوم به ملانوسیت ها وجود دارند که تولید رنگدانه ای تیره موسوم به ملانین می کنند و مسئول رنگ پوست افراد هستند. اثرات نور خورشید: یکی از اجزاء تشکیل دهنده نور خورشید اشعه […]

میهن دانلود

سپهر نیوز

Tags: