شایع ترین باورها در مورد گوارش

شایع ترین باورها در مورد گوارش
باورهای زیادی در مورد بیماری های معده و دستگاه گوارش وجود دارد. در مورد خوراکی هایی که برای معده مشکل بوجود می آورند نیز شایعات مختلفی به گوش میرسد. در این بخش به برخی از خرافات رایج در مورد سیستم گوارشی اشاره می کنیم. در گذشته گمان میکردند غذاهای تند باعث افزایش خطر زخم معده […]

شایع ترین باورها در مورد گوارش

باورهای زیادی در مورد بیماری های معده و دستگاه گوارش وجود دارد. در مورد خوراکی هایی که برای معده مشکل بوجود می آورند نیز شایعات مختلفی به گوش میرسد. در این بخش به برخی از خرافات رایج در مورد سیستم گوارشی اشاره می کنیم. در گذشته گمان میکردند غذاهای تند باعث افزایش خطر زخم معده […]
شایع ترین باورها در مورد گوارش

Tags: