رفع بیماری های یکجانشینی با ایستادن و پیاده روی

رفع بیماری های یکجانشینی با ایستادن و پیاده روی
  اگر جزو افرادی هستید که زیاد از حد می نشینند و تحرک زیادی ندارند بهتر است بیشتر مراقب بالارفتن قندخون خود باشید و سعی کنید آن را با دوچرخه سواری ایستادن به مدت طولانی و پیاده روی تا محل کار از بین ببرید نتایج یک تحقیق جدید، نشان می دهد که افراد چاق با […]

رفع بیماری های یکجانشینی با ایستادن و پیاده روی

  اگر جزو افرادی هستید که زیاد از حد می نشینند و تحرک زیادی ندارند بهتر است بیشتر مراقب بالارفتن قندخون خود باشید و سعی کنید آن را با دوچرخه سواری ایستادن به مدت طولانی و پیاده روی تا محل کار از بین ببرید نتایج یک تحقیق جدید، نشان می دهد که افراد چاق با […]
رفع بیماری های یکجانشینی با ایستادن و پیاده روی

دانلود آهنگ آذری

Tags: