دشواری های پدرو مادر در تربیت بچه ها- قسمت1

وقتی انسان ازدواج میکند و  صاحب فرزند می شود بی شک مسولیت های زیادی در تربیت کودک بر دوش والدین وجود دارد که این مسولیت خوشد با دشواریهایی روبرو  می شود که باید همواره کودک باشند در این بخش می خواهیم شما را با این دشواریها بیشتر آشنا کنیم پدر و مادر بودن یکی از […]

کیمیا دانلود

باران دانلود

Tags: