در طول بارداری از ورزش کردن غافل نشوید

در طول بارداری از ورزش کردن غافل نشوید
محققان به اطلاعات بیش از 2000 خانم باردار نگاه کردند، و آنهایی را که ورزش می کردند با کسانی که ورزش نداشتند مقایسه کردند. خانم هایی که ورزش می کردند امکان زایمان طبیعی بیشتری داشتند، و کمتر در خطر مشکلاتی نظیر دیابت بارداری یا فشار خون بالا بودند. مزایای ورزش کردن در طول بارداری فراتر […]

در طول بارداری از ورزش کردن غافل نشوید

محققان به اطلاعات بیش از 2000 خانم باردار نگاه کردند، و آنهایی را که ورزش می کردند با کسانی که ورزش نداشتند مقایسه کردند. خانم هایی که ورزش می کردند امکان زایمان طبیعی بیشتری داشتند، و کمتر در خطر مشکلاتی نظیر دیابت بارداری یا فشار خون بالا بودند. مزایای ورزش کردن در طول بارداری فراتر […]
در طول بارداری از ورزش کردن غافل نشوید

Tags: