خودتان شیک پروتئین را بدون مکمل درست کنید

خودتان شیک پروتئین را بدون مکمل درست کنید
یکی از بخش های مهم در تناسب اندام استفاده از شیک پروتئین می باشد مخصوصا در زمانی که در حال عضله سازی هستید باید شیک پروتئین مصرف کنید. در این مقاله از دکتر سلام نحوه درست کردن شیک پروتئین بدون استفاده از مکمل را آماده کرده ایم. با ما همراه شوید. متاسفانه، پودرهای پروتئینی، پر […]

خودتان شیک پروتئین را بدون مکمل درست کنید

یکی از بخش های مهم در تناسب اندام استفاده از شیک پروتئین می باشد مخصوصا در زمانی که در حال عضله سازی هستید باید شیک پروتئین مصرف کنید. در این مقاله از دکتر سلام نحوه درست کردن شیک پروتئین بدون استفاده از مکمل را آماده کرده ایم. با ما همراه شوید. متاسفانه، پودرهای پروتئینی، پر […]
خودتان شیک پروتئین را بدون مکمل درست کنید

Tags: