حراج استوک های قدیمی علی کریمی برای کودکام اوتیسم

حراج استوک های قدیمی علی کریمی برای کودکام اوتیسم
در یک اقدام خیرخواهانه جادوگر فوتبال ایران علی کریمی که این روزها سالروز تولد خود را پشت سر گذاشت استوک های قدیمی خود را برای حمایت از کودکان اوتیسم به حراج گذاشته است و در کمپین حمایت از این کودکان شرکت کرده است. استوک های قدیمی کاپیتان اسبق پرسپولیس در یک کار خیر به حراج گذاشته […]

حراج استوک های قدیمی علی کریمی برای کودکام اوتیسم

در یک اقدام خیرخواهانه جادوگر فوتبال ایران علی کریمی که این روزها سالروز تولد خود را پشت سر گذاشت استوک های قدیمی خود را برای حمایت از کودکان اوتیسم به حراج گذاشته است و در کمپین حمایت از این کودکان شرکت کرده است. استوک های قدیمی کاپیتان اسبق پرسپولیس در یک کار خیر به حراج گذاشته […]
حراج استوک های قدیمی علی کریمی برای کودکام اوتیسم

دانلود ایمو برای گوشی

Tags: