تغذیه در سه ماه اول بارداری

تغذیه در سه ماه اول بارداری
می خواهیم در این مطلب به بررسی عوارض و مضرات استفاده از زعفران در دوران بارداری بپردازیم این گیاه چه تاثیراتی بر جنین خواهد گذاشت باعث به وجود  آمدن چه تغییرات و ناهنجاری هایی در جنین خواهد شد بهتر است خانم های باردار در زمینه استفاده از این چاشنی بیشتر توجه کنند و مانع بروز […]

تغذیه در سه ماه اول بارداری

می خواهیم در این مطلب به بررسی عوارض و مضرات استفاده از زعفران در دوران بارداری بپردازیم این گیاه چه تاثیراتی بر جنین خواهد گذاشت باعث به وجود  آمدن چه تغییرات و ناهنجاری هایی در جنین خواهد شد بهتر است خانم های باردار در زمینه استفاده از این چاشنی بیشتر توجه کنند و مانع بروز […]
تغذیه در سه ماه اول بارداری

Tags: