تاثیر داروهای هورمون‌ دار بر سلامت پوست و مو

تاثیر داروهای هورمون‌ دار بر سلامت پوست و مو
برخی از افراد بر این باورند که استفاده از داروهای هورمون دار می تواند سبب سلامت و زیبایی شود.با توجه به اهمیت زیبایی برای تمام افراد عده ی زیادی به مصرف این داروها روی می آورند.اما آیا این روش درست است و تا چه اندازه می تواند صحیح باشد.هم چنین آیا می توان کم پشت […]

تاثیر داروهای هورمون‌ دار بر سلامت پوست و مو

برخی از افراد بر این باورند که استفاده از داروهای هورمون دار می تواند سبب سلامت و زیبایی شود.با توجه به اهمیت زیبایی برای تمام افراد عده ی زیادی به مصرف این داروها روی می آورند.اما آیا این روش درست است و تا چه اندازه می تواند صحیح باشد.هم چنین آیا می توان کم پشت […]
تاثیر داروهای هورمون‌ دار بر سلامت پوست و مو

Tags: