بلفاروپلاستی کلینیک مدیسا

بلفاروپلاستی کلینیک مدیسا
بلفاروپلاستی چیست؟ یک نوع جراحی است که پوست پلک ها و اطراف چشم را زیبا و جوانسازی  می کند و ممکن است شامل حذف پوست، عضلات و چربی اضافی پوست اطراف پلک باشد. با گذشت سن، پوست پلک های شما طراوت و زیبایی خود را از دست می دهند  و عضلات پشت آن ها ضعیف […]

بلفاروپلاستی کلینیک مدیسا

بلفاروپلاستی چیست؟ یک نوع جراحی است که پوست پلک ها و اطراف چشم را زیبا و جوانسازی  می کند و ممکن است شامل حذف پوست، عضلات و چربی اضافی پوست اطراف پلک باشد. با گذشت سن، پوست پلک های شما طراوت و زیبایی خود را از دست می دهند  و عضلات پشت آن ها ضعیف […]
بلفاروپلاستی کلینیک مدیسا

Tags: