برطرف کردن خار پاشنه با روش های مختلف فیزیوتراپی

می خواهیم علل مهم برای ایجاد خاررپاشنه را بشناسیم و روش های درمانی مختلف برای آن را بررسی کنیم این عارضه چگونه بروز میدهد و چگونه می توانیم با آن مقابله کنیم توصیه های درمانی مختلف برای آن کدامند دکتر فرجود شکوهی رییس انجمن توسعه سلامت ایرانیان با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های […]

آهنگ جدید

خبرگذاری اصفحان

Tags: