با متد جدید پروتئین بافت عصبی درمان می شود

با متد جدید پروتئین بافت عصبی درمان می شود
  یک شیوه مدرن  که قادر است پروتئین ها را به  همدیگر وصل کند، می تواند برای طیف گسترده ای از بیماریها مثل   دیابت بکار گرفته شود. به منظور درمان آسیب های وارده به بافت عصبی، درحال حاضر دانشمندان تنها  از پروتئینها  و عوامل  اتصال  دهنده ی طبیعی استفاده می کنند.  این گونه تخریبهای […]

با متد جدید پروتئین بافت عصبی درمان می شود

  یک شیوه مدرن  که قادر است پروتئین ها را به  همدیگر وصل کند، می تواند برای طیف گسترده ای از بیماریها مثل   دیابت بکار گرفته شود. به منظور درمان آسیب های وارده به بافت عصبی، درحال حاضر دانشمندان تنها  از پروتئینها  و عوامل  اتصال  دهنده ی طبیعی استفاده می کنند.  این گونه تخریبهای […]
با متد جدید پروتئین بافت عصبی درمان می شود

بک لینک

Tags: