بالون معده بدون نیاز به بیهوشی و بستری توسط دکتر فرامرزی

بالون معده بدون نیاز به بیهوشی و بستری توسط دکتر فرامرزی
کولونوسکوپی، تکنیکی برای بررسی آخرین قسمت دستگاه گوارش است که به آن کولون یا روده بزرگ هم میگویند. کولونوسکوپی، روش بی خطری است که اطلاعاتی در اختیارمان قرار می دهد که شاید تست های دیگری نتوانند آنها را گردآوری کنند. کاهش حجم معده به وسیله بالون توسط دکتر فرامرزی: بالون معده روش بسيار كم‌عارضه‌اي است […]

بالون معده بدون نیاز به بیهوشی و بستری توسط دکتر فرامرزی

کولونوسکوپی، تکنیکی برای بررسی آخرین قسمت دستگاه گوارش است که به آن کولون یا روده بزرگ هم میگویند. کولونوسکوپی، روش بی خطری است که اطلاعاتی در اختیارمان قرار می دهد که شاید تست های دیگری نتوانند آنها را گردآوری کنند. کاهش حجم معده به وسیله بالون توسط دکتر فرامرزی: بالون معده روش بسيار كم‌عارضه‌اي است […]
بالون معده بدون نیاز به بیهوشی و بستری توسط دکتر فرامرزی

Tags: